1. Dział Administrowania2. Dział Księgowy3. Dział Windykacji4. Dział Prawny5. Dział Techniczny

Nasze działy

  1. Dział administrowania:

  • Administrator przypisany do nieruchomości.
  • Dbanie o należyty stan nieruchomości.
  • Zlecenie wymaganych przez prawo przeglądów, a następnie realizacja zaleceń wynikających z przeglądów
  •  Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz książki obiektu budowlanego.
  • Nadzór nad bieżącą eksploatacją budynku, w tym kontrola firm sprzątających, konserwujących i innych.
  • Organizacja i obsługa zebrań Wspólnoty.
  • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie ofert.
  • Odczyty liczników.

   2. Dział księgowy:

   • E-KARTOTEKA – portal internetowy służący do obsługi Mieszkańca (indywidualne sprawdzanie sald i naliczeń przez każdego z Właścicieli on-line, możliwość głosowania nad uchwałami on line);
   • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych Właścicieli.;
   • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w tym w wersji elektronicznej;
   • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty;
   • Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty;
   • Bieżąca kontrola finansów Wspólnoty;
   • Współpraca z bankiem, wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów i kontrola prawidłowości dokonywanych operacji;
   • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych.

    3. Dział windykacji:

     Pełna windykacja należności, począwszy od postępowania windykacyjnego, w tym wzywanie dłużników do zapłaty, zawierania ugód dotyczących spłaty, rozkładanie zadłużenia na raty, poprzez postępowanie sądowe, w tym pozwy o zapłatę i prowadzenie spraw, aż do uzyskania tytułu wykonawczego i postępowanie egzekucyjne, obejmujące wszelkie czynności, w tym licytacje z ruchomości i nieruchomości dłużników.

     4. Dział prawny:

     • Wsparcie prawne Zarządu w realizacji bieżących zadań; 
     • Przygotowanie projektów uchwał podejmowanych przez Wspólnotę.
     • Sporządzanie opinii prawnych, w zakresie bieżącej obsługi prawnej Wspólnoty m.in. analiza umów, które Wspólnota zamierza podjąć, zaskarżanie uchwał etc. ;
     • Obsługa postępowań sądowych, m.in. dotyczących powództw o unieważnienie uchwał, postępowania odszkodowawcze przeciwko deweloperowi (wady nieruchomości);
     • Reprezentacja Wspólnoty w sporach z Mieszkańcami, kontrahentami;
     • Udział prawnika w spotkaniach Wspólnoty.


       5. Dział techniczny:

       • Bieżące wsparcie Administratorów i Zarządów w zakresie związanym z problematyką budowlaną (np. remonty, konserwacja, serwis, kontakty z deweloperem).
       • Bieżący nadzór nad realizacją planowanych przeglądów nieruchomości, w oparciu o Art.62 Ustawy Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, z wykorzystaniem programu „Przegląd i Kontrola Budynku”.
       • Dokonywanie przeglądów (oględzin) budynków, z obowiązkiem przygotowania projektu planu gospodarczego na dany rok, w zakresie niezbędnych robót i ich kosztów dla wszystkich wspólnot.
       • Czynne uczestniczenie w negocjacjach, związanych z wyborem firmy wykonawczej.
       • Czynne uczestniczenie w komisjach technicznych i odbiorach technicznych robót z obowiązkiem sporządzenia protokołu lub notatki służbowej (poza pełnieniem funkcji inspektora nadzoru).

       Zakres usług ustalany jest indywidualnie w umowie. Powyższe elementy mają charakter poglądowy.

       Jesteś zainteresowany naszą oferta, masz jakieś uwagi odnośnie naszych usług na Twojej nieruchomości, zostaw nam wiadomość. 

       *pola wymagane