Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami - Warszawa, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Wilanów

E-kartoteka

Szybki kontakt

Zarządca
ul. Piękna 11B lok 10
00-549 Warszawa

Biuro:
22 724 80 90
Administratorzy:
22 724 80 90
Księgowość:
Pn, Śr, Pt (12.00 - 16.00)
tel. (+48) 725 501 915
tel. (+48) 725 501 913
tel. (+48) 603 085 765
Mail:
zarzadca@zarzadca.waw.pl

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą zarządcy lub reprezentujesz zarząd wspólnoty i jesteś zainteresowany naszymi usługami zadzwoń pod numer
tel. (+48) 601 185 398
tel. (+48) 725 501 910

zobacz nasze referencje >

Więcej

Oferta

Oferta, którą Państwu przedstawiam, składa się z kilku pakietów. Mam nadzieję, że spełniam Państwa oczekiwania i wybiorą Państwo najkorzystniejszy dla siebie wariant. Oferta obejmuje:

1. ADMINISTROWANIE

Firma nasza korzysta z E-KARTOTEKI dającą mieszkańcom możliwość wglądu w aktualny stan swoich rozrachunków, wgląd w bieżące informacje dotyczące wspólnoty. Każdy z naszych administratorów wyposażeny jest w laptopy on-line mając w ten sposób dostęp do wszelkich dokumentów jak i do e-katoteki.

A. Czynności Administracyjne:

 1. Prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej,
 2. Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów dla nieruchomości z dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
 3. Zawieranie umów dla nieruchomości wspólnej na usługi kominiarskie, instalacyjne, budowlane i inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej (dźwig osobowy, domofon, antena zbiorcza),
 4. Ubezpieczanie nieruchomości wspólnej,
 5. Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
 6. Utrzymywanie czystości wewnątrz Budynku jak i w jego otoczeniu w tym usuwanie opadów naturalnych,
 7. Organizacja i obsługa zebrań Wspólnoty w tym zapewnienia udziału notariusza w przypadkach kiedy to konieczne,
 8. Wykonywanie zleconych przez Zarząd Wspólnoty czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali, zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych w trybie indywidualnego zbierania głosów,
 9. Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków, ale wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty,
 10. Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej,
 11. Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji Wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów,
 12. Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości, po uprzedniej akceptacji wysokości przez Zarząd Wspólnoty,
 13. Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi,
 14. Prowadzenie teczek wspólnoty mieszkaniowej wraz z dokumentacją z zebrań członków Wspólnoty,
 15. Prowadzenie w imieniu Wspólnoty wszelkiej korespondencji z urzędami, kontrahentami i członkami Wspólnoty w zależności od zaistniałych spraw i potrzeb, niezastrzeżonej do kompetencji Zarządu Wspólnoty,
 16. Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz z zastrzeżeniem kompetencji Zarząd Wspólnoty i Zebrania członków Wspólnoty,
 17. Przygotowanie regulaminu rozliczenia mediów w oparciu o istniejące zapisy w Prawie Energetyczny,
 18. Udostępnienie nowoczesnych metod komunikacji z Właścicielami poprzez wykorzystanie nowych systemów informatycznych, tzw : e-kartoteki, gdzie zamieszczamy wszelkie potrzebne akty prawne Wspólnoty oraz inne ważne dokumenty,
 19. Możliwość negocjacji cenowej w zakresie wszelkich usług z racji dużego pakietu zarządzanych przez nas podmiotów. Nasze wspólnoty są traktowane jako odbiorca masowy , co umożliwia nam negocjowanie niższych stawek, w zakresie : ubezpieczeń, opłat bankowych, wywozu śmieci itp. (raczej najniższe stawki),

Z wyłączeniem gazowni oraz energetyki.

B. Czynności Techniczne:

 1. Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,
 2. Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów,
 3. Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 4. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz książki obiektu budowlanego,
 5. Przygotowywanie planów remontów,
 6. Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług,
 7. Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert,
 8. Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonywanych robót i usług ( bez kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego),

2. OBSŁUGA KSIĘGOWA

Firma nasza korzysta z SYSTEMY ŁATWEJ OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI korzystającego z systemu płatności masowych. Program między innymi daje:

 • możliwość indywidualnego sprawdzania sald i naliczeń przez każdego z właścicieli on line, poprzez dostęp za pomocą indywidualnych loginów na swoją kartotekę właściciela,
 • możliwość podawania stanów liczników mediów on line,
 • błyskawiczna forma księgowania wpłat, co przekłada się na całościowy aktualny obraz stanu finansowego wspólnoty,
 • możliwość sprawnego raportowania finansów wspólnoty w zakresie sprawozdawczości na przestrzeni roku,
 • możliwość skorzystania z wysoko oprocentowanych lokat,
 • usprawnienie pracy zarządu w ramach weryfikacji merytorycznej kosztów,
 • i wiele innych możliwości w zależności od potrzeb indywidualnych wspólnoty,

Zakres czynności księgowych:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkoych w tym w wersji elektronicznej,
 2. Wykonywanie sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 3. Sporządzanie bilansu rocznego wraz z deklaracją dla Urzędu Skarbowego,
 4. Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej wspólnoty,
 5. Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty,
 6. Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli,
 8. Bieżąca kontrola finansów Wspólnoty i przedstawianie informacji w tym zakresie Zarządowi Wspólnoty,
 9. Współpraca z bankiem wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów i kontrola prawidłowości dokonywanych operacji,
 10. Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych,
 11. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych za I i II półrocze roku obrachunkowego,

3. OBSŁUGA PRAWNA

Firma nasza proponuje podstawową obsługę prawną, obejmującą:

 1. Weryfikowanie stanu formalno prawnego dok. Wspólnoty,
 2. Opiniowanie uchwał, umów i wszelkich innych aktów prawnych dot. Wspólnoty,

Rekomendacją dla naszych usług w tym zakresie jest wykształcenie prawnicze właściciela firmy p. Artura Fadrowskiego (aplikacja sądowa, 4 letnie praktyka na stanowisku prawnika w Warszawskim Stowarzyszeniu Zarządców, praktyka wykładowcy Na Wszechnicy z prawa cywilnego, 15 letnie doświadczenie w pracy prawnika ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz na obiektach komercyjnych)